KALORİMETRE SAYAÇLARININ SÖKME VE TAKILMA İŞLEMLERİ

Ana Sayfa  /  Duyurular

DEĞERLİ KOMŞULAR
 
6 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan  " Isı sayaçları muayene yönetmeliği" ilgi hükmü gereğince Sitemizde bulunan katmaliklerinin kalorimetre Sayaçlarının Muayene ve Sökme ve Takma işçilik ve pil değişimi için EnerjiF firması ile anlaşılmış, Konu ile 7201 sayılı Tebliğat Kanunun 32/c ye göre bilgilendirme yapılmıştır.
 
EnerjiF firması ile yapılan anlaşma karşılığında, Her Kat Malikinden Avans hesabına para yatırmaları konusunda ayrıca bilgilendirdik.
 
EnerjiF Firması ile yapılan anlaşmada, Kalorimetrelerin söküm ve takımı için  İlgili firmanın çalışma takvimine Blok yönetiminin ve görevlinin koordinesinde, Blok yönetimi tarafından işin takibi yapılarak kalorimetrelerin sökme işlemini başlattık.
 
Ancak, Blok yönetimini ve katmaliklerini bu konuda yazılı olarak UYARI şeklinde bilgilendirmemize rağmen, belirlenen çalışma takvimine, Evde bulunmamak, Ankara dışında bulunmak, Askerde bulunmak, Ben kendim muayenemi yaptıracağım, Şuan size evimi açamam  gibi sebeplerden dolayı, bir türlü çalışma vaktine uyulmadığı site yönetimi tarafından da gözlemlenmiştir.
 
 
İlgili firma Muayene sonrası, kalorimetrelerin takılması esnasında da sökümü esnasında da karşılaşılan problemlerden dolayı, sözleşme dışına çıkarak iş takibini, yönetimin ısrarlı tutumu sonucu  2. kez. 3-5 inci kez ve daha fazla bloklara gelerek takılma işlemini bitirmeye çalışmıştır.
 
Bazı bloklardaki kat maliklerinin art niyetli davranarak, muayene sonucuna itiraz etmeleri, kendilerini muayeneyi kabul etmeyip söktürmeyenler, bir türlü yapılan yazılı ve sözlü uyarılara uymayan kat maliklerinin olması nedeniyle,İşin uzaması, İlgili firma daha fazla servis vermeyeceğini yazılı olarak belirttiler.
 
Değerli komşular, yönetim olarak İlgili firma ile çalışma vakitlerini belirledik, Çalışmalarını Blok yönetimi ve görevliler  koordinesinde çalışmalar yönetildi.
 
Kalorimetre sayaçlarının kontrolü sonunda bazı bloklarda ve dairelerde su sızıntıları çalışma süresi içinde takip edilerek ilgili firma tarafından giderilmiştir.
 
Hala Blok kontrolü yapılmayan ve yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı takılmayan kalorimetreler ve kontrolü için ilgili firma Blok başına 500..TL (Beşyüzlira) karşılğında hizmet vereceklerini bilgilerinize sunarım.
 
 
                                                                                        Ferdai CANOĞLU
                                                                               Site Yönetim Kurulu Başkanı
 
 
 
 
 

×