BİLGİLENDİRME

Ana Sayfa  /  Duyurular

BİLGİLENDİRME
Değerli komşular, İncievler Site Yönetimi olarak, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun ve ona bağlı olarak çıkartılan, Toplu Yapı Yönetim Planı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarca çıkartılan genelgelerin bağlayıcı hükümlerini takip etmek ve zorunlu olanlarını, Kat Malikleri adına uygulamakla yükümlü olduğumuz aşikardır.
Yönetim Kurulu olarak 2017 tarihi itibariyle, mevcut Toplu Yapı Yönetim Planı uygulanırken, 18.01. 2014 tarihinde Toplu Yapı Temsilciler kurulu, adalardaki muhasebe takibinde zorlukların çekilmesi nedeniyle, gündemin 4. Maddesinde değişiklik yaparak ADALARA BÜTÇE YAPMA YETKİSİNİ 1. Nolu önergenin 4049 oyla kabul edilmesinden sonra, Adalar Bütçe yapma yetkisinin devri nedeniyle, her ada kendisine ait ORTAK ALANLARIN genel giderlerini karşılamak üzere  bütçesini yapmış ve uygulama halindedir.
Yönetim Kurulu Başkanı seçildikten sonra, T.Y.Y.P daki, Ortak alanlarla ilgili olarak Bütçe yapma yetkisinin devri ile, Üst Yönetim olarak adlandırılan, Toplu Yapı Yönetim Kurulunun en aktif olan karar alma yetkilerini, Sitelere devredilmesi ve uygulamada olması,
 Siteler arasında ortak alanların olmaması, bütçe yapma yetkisinin ilgili kanun ve plan gereğince sadece ORTAK ALANLARLA ilgili olması, her yıl üst yönetim tarafından Kat Maliklerinden alınan paraların usulüne uygun olmadığı, Kat maliklerine mali yükümlülük getirmesi ,
 Site yönetimi adına, toplu yapı yönetim kurulundan bu konu ile ilgili olarak 6 kez yazışma yapmama rağmen hiçbirine cevap vermediler, ve site temsilciler kurulunda konu ile ilgili, 2017/02 sayılı 08.12.2017 tarihinde, T.Y.Y. Kurulunca belirlenen , bütçe katılım payının ödenmemesi hususunda karar aldık ve 2017 tarihinden itibaren katkı payını ödememekteyiz.
Üst yönetim olarak adlandırdığımız, T.Y.Y Kurulu Başkanı, sitemizin katkı paylarını ödememesi hususunda, iki yıl hiçbir işlem yapmaz iken, kendisine karşı oluşturulan muhalefet sebebiyle, Haziran 2019 ‘un ramazan bayramını kapsayan günleri içine alan İcra takibi başlatmış ve 10.06.2019 günü itirazımızla İcra takibi kaldırılmıştır.
Savunmamız ;
1- Kat maliklerine  a-Blok yöneticisi yönetim payı  b-Site yönetim payı c-Üst yönetim payı ödemesinin hukuki olmadığı ve mali yük getirdiğini düşünmek,
2-Blokların bütçesi blok ortak alanlarla ilgili olması 634 KMK  , Sitelerin bütçesinin ortak alanlarla ilgili olması kanunun amir hükmü gereği olması,
3-Adaların, birbirleriyle ortak alanların olmaması nedeniyle Bütçe oluşturamayacağı ve 18.01.2014 tarihinde T.Y.T. Kurulunun bu konuda karar alarak yetki devri yapması.
T.Y.Y .Planı  Madde 32. Bütçe yapması ile genel hüküm ve Madde 40 ‘ın 1,2,3,4  deki yapacağı görevlerle ilgili hiçbir hükmün uygulamada olmaması, en açık hüküm şeklindedir.
Toplu Yapı Yönetim Kurulu olarak, bağlayıcı kararları almak ve uygulamak, hükümsüz olduğundan , ancak tavsiye niteliğinde kararlar alabilirler, tavsiye niteliğinde olması ,her kat maliki ve site yönetimleri bu kararlara uymak zorunda değildir.
İcra takibinin kaldırılmasından sonra, Toplu Yapı Yönetim Kuruluna yeni seçilen yöneticiler sitemizi bu konuda Sulh Hukuk Mahkemesine başvurabilirler, haklı olduğumuz bir konuyu mahkemede şiddetle savunacağız,
Ancak 634 sayılı KMK ve T.Y.Y.P nın hükümlerini inceleyerek bu konuda bizlere rehberlik edecek ve görüş ve önerileri olan komşularımızı dikkate almak istiyoruz, Bu konuda bilgilendirme yapacak komşularımıza şimdiden teşekkür ederiz.
Site yönetim kurulu olarak, Site Temsilciler Kurulunda alınan kararları, ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yönetmek ve komşuluk paydası ile herkese rehberlik etmek öneri ve tekliflerini değerlendirmek birincil görevimizdir.
 
                                                                                                         Ferdai CANOĞLU
                                                                                                 Site Yönetim Kurulu Başkanı 

×