KALORİMETRELER HK. BİLGİLENDİRME

Ana Sayfa  /  Duyurular

113124/1 ADA (İNCİEVLER SİTESİ) YÖNETİM
Sayı :2018/ 02                                                                                               25.01.2019
 
Isı Sayaçlarının (Kalorimetrelerin) Periyodik Muayenelerinin Yaptırılmasına İlişkin Bilgilendirme
Merkezi sistem ile ısıtılan binalarda, ısıtma sistemi giderlerinin paylaşımı, 02 Mayıs 2007 tarihli ‘Enerji Verimliliği Kanunu’ ve 14 Nisan 2008 tarihli ‘Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik’ kapsamında yapılmaktadır. İlgili kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü şekilde, bağımsız bölümlerde tüketilen ısıtma enerjisi, ısı sayaçları (kalorimetreler) ya da ısı pay ölçerler ile ölçülmektedir.
6 Temmuz 2018 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği’ ile getirilen düzenlemelere göre, ısı sayaçlarının 5 yılda bir periyodik muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunlu hale gelmiştir. İlgili muayene, sayacın üretim yılının 1. yıl olarak sayılması ile birlikte 5. yılını doldurmuş sayaçlar için, Ocak ve Şubat ayları içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yetkilendirdiği Isı Sayacı Muayene Servisleri’ne başvurularak yaptırılabilecektir. Isı sayaçları, başvuru yapılan yıl içerisinde yetkili serviste muayeneye sokulacak ve muayeneden geçen (yönetmelikçe belirlenen hata oranları içerisinde ölçüm yaptığı tespit edilen) sayaçlar, 5 yıl süre ile kullanılabilir şekilde yetkili servis tarafından damgalanacak ve belgelendirilecektir.
Belirtilen süreler içerisinde, muayene işlemlerini tamamlatmayan bina yönetim kurullarına, bina yöneticilerine ya da kat maliklerine, ‘3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’ kapsamında damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, sayaç başı 2.101,00 TL (2019 yılı için) tutarında idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir. Bu nitelikte idari para cezası yaptırımları ve diğer yaptırımlar ile karşı karşıya kalmamak adına, ısı sayaçlarınızın periyodik muayenelerini zamanında yaptırmanızı iş ortağınız olarak tavsiye ederiz.
2019 yılı Ocak ve Şubat ayları içerisinde yetkili servislere muayene başvurusunun yapılması gereken sayaçlar, 2014 yılı ve öncesi yıllarda üretilmiş sayaçlardır. Her ısı sayacının üretim yılı, sayaç üzerinde bulunmaktadır.Detaylı bilgi ve sorularınız için bizlere ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla,                                                                    
                                                                                              Ferdai CANOĞLU
                                                                                   Site Yönetim Kurulu Başkanı
 
Not: Yönetim olarak ilgili okuma firmaları ile irtibata geçilerek, Sitemize ait blokların Haziran-Eylül aylarında kalorimetrelerin kontrolü için pazarlık usulü ile fiyatlandırma yapılarak bir program dahilinde işlemleri yapılacaktır. Gerektiğinde blok yöneticilerinden yetkilendirme alınacaktır.

×