ÇALIŞMALARIMIZ

Ana Sayfa  /  Duyurular

   Değerli komşuları,
       Site yönetimi olarak , sitemiz ortak alan ve bloklarla ilgili ilgili kurum ve kuruluşlarca çıkartılan yeni yönetmeliklere göre, Zamanlı uygulamarla ön çalışmalar yapılarak, Blok Yöneticilerininde onayı alınarak takibi site yönetimince yapılarak, harcamalar blok hesabından muhasebeleştirilmektedir.
 
      Site yönetimi , sitemiz içindeki ortak alanların tadilat tamirat ve onarımlar yönetim kurulu kararı veya istişare yolu ile yönetime ait blok altında bulunan görevli dairelerinin ihtiyaçları veya kiralama işlemleri ayrı bir hesapta takip edilerek yapılmaktadır.Blokların ortak alanları veya kurumlarca yapılması gereken işlemlerinde işe piyasa araştırması yapılarak, blok yönetimine bilgi verilerek, gerek tek tek veya topluca yaptırılmaktadır.
   
     Site yönetimi olarak Gölbaşı Belediyesi tarafından, hizmet alanları ile ilgili, sitemiz ihtiyaçları karşılanmaktadır. Çocuk bahçelerimizin tadilatı , kum bahçelerine kum dökümü,blok önlerine çöp kutularının değişimi, bank alımı, ilaçlama faaliyetlerinden yeteri kadar kişisel girişimlerimiz ile faydalanılmaktadır.
 
     Site yönetimine ait bulunan 14 adet görevli dairesinden, 1 adedi mahkeme sonucuna göre işleme alınmak üzere, gerek görevlilerimiz, gerekse kiracı konumunda bulunan kişilerin yoğun talepleri üzerine, piyasa araştırması yapılarak, en uygun firmalara verilerek, 12 adet mutfak tezgahı üstü mermerit ile, 13 adet çelik kapı değişimi yapılmıştır.
 
     Blokların Su Depolarının temizlenmesinde 2 adet blok yönetici kararı ile 2 adedi ise giriş uygun olmadığından temizlenememiş diğerleri VİP temizlik firmasına yaptırılmış olup, 7363 Dogal Tesisatı Yönetmeliği değişikliği nedeniyle Doğalgaz borularının topraklama işlemi yapılması için Blok yöneticilerinin kararlarına göre işlem yapılacaktır.
 
     Değerli komşular, 2018-19 Kış mevsimine girerken, Sitemize ait 6 Blokun kalorimetre okumasını yapan firmasın iflas etmesi dolayısıyla, kalolimetre okuma işlemini için yeni bir firma ile iki yıl fiyat artışı yapmamak üzere, daire başına 3 Tl ile anlaşılmıştır. Kış ayına girmemiz ve ülkemizin karşı karşıya bulunduğu ekonomik zorluklar ve doğalgazın dış ülkeleredne alınması, fiyat artışı da dikkate alındığında, Bu kış birbirimizi mağdur etmemek için ekonomik ve kurallara uygun hareket ederek Vanalarımızın kısılmaması yönünde daha önce alınan kararların geçerli olduğunu sizlerinde bu konuya gereken önemi  göstermenizi rica ederim.
 
 
                                                                                                                                         Saygılarımla
                                                                                                                                     Ferdai  CANOĞLU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

×