ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA

Ana Sayfa  /  Duyurular


                            İNCİEVLER SİTESİ KAT MALİKLERİNE
 
 
    İncievler Sitesi Yönetim Kurulu Enerji Verimliliği Kanunu ve İlgili  Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasında tereddüte düşülen hususlar hakkında aşağıdaki hükümlerini oy birliği ile karar almıştır.
 
   1-Kış aylarında, Radyötör Vanalarının tamamen veya kısmen kapatılmamasına,
   2-Ortak alanlarla ilgili giderlerin yönetmelik gereği %30 oranında ortak, ödemenin yanlış uygulama ve anlayış içinde değerlendirilmemesine,
   3-2016/106 sayı ve 29.12.2016 tarihli Kat Maliklerine tebliğat hükümleri gereği olan duyurunun devamlılığına,
   4-2017/112 Sayı ve 30.01.2017 tarihli Kodsan Termosar Firmasına yazılan bilgi istemli yazımıza cevabi 07.02.2017 tarihli Referens No:Y1702-011-YH yazılarında, Sensör Skala, Sıcaklık Değeri, Konut Alanları (Kullanım alanları ile ilgili) Sicaklık değerlerinin korunmasına ve uygulama takibinin yapılmasına,
   5-23.06.1965 tarihli, 634 Sayılı Kat Malikleri Kanunun 42. maddesinin 4. fıkrasına dayanılarak Aynı Cephe,Aynı Cephe ve Alt ve Üst Kat kWH enerji değerlerinin, tüketim olarak, Yönetim Kurulu Başkanlığınca kıyas yolu ile atanarak GİDER PAYLAŞIM BELGESİNİN  düzenlenmesi yetkisinin Başkan veya Başkan Yardımcısına verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
 
  Bilgilerinize arz ve rica olunur.
 
 
                                                                                             Ferdai CANOĞLU
                                                                                             YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 
 
 

×