ÖNCELİKLİ UYGULAMA ALANLARIMIZ

Ana Sayfa  /  Duyurular

 Değerli komşular,    
       İncievler Sitemiz 2013 tarihinden sonra katmaliklerimizden oluşan, Site Temsilciler Kurulu, Site Yönetim Kurullarını kendi özgür iradesiyle oluşturmuş,Böylece Tüzel kişilik hüvviyetini kazanmıştır. 634 Sayılı KMKnun amir hükümleri ve buna bağlı olarak uygulamada bulunan TYYP da yetki devri ile, İncievler Sitesi kendi problemlerini çözmeye başlamıştır.
       Birinci Dönem seçimle iş başına gelen Yönetim Kurulu, birçok eleştirilere rağmen sitemizi çevreleyen ihata duvarını yaptırmış,sitemizi güvenlik açısından bir adım öne çıkarmıştır.
     İkinci Dönem seçilen Yönetim Kurulu, 1, Dönemde planlanan ancak bitmeyen duvar ve otomatik kapı sistemi ile birlikte Sitemizde bulunan 17 Blok için Kamera sistemi uygulaması,başlatmıştır.
     İkinci Dönem için seçilen Yönetim Kurulu, kişisel tavırlar yüzünden istifa ederek, Kendi içinde 2. dönemi tamamlamak üzere seçim yapılarak yeni yönetim oluşturulmuş,Diğer sitelere göre daha uygun bir yönetim ofisine ve daha uygulanabilir bir muhasebe sisteminin oluşmasını sağlamıştır.Ancak ikinci bir istifa ile karşı karışıya kalan sitemiz,ikinci dönem içinde üçüncü seçimle görev süresini tamamlamak üzere yeni yönetim kurulu oluşturulmuştur.
      Değerli komşular,
      Site hizmetlerini yürütürken daha şeffaf bir yönetim anlayışını elimden geldiğince sergilemeye çalıştım.  Zaman zaman komşularımızı dinliyerek onların karşılaştıkları lokal problemleri çözmeye çalıştım.   Site içinde küçük onarımlar, kış mevsimi gereği kar mücadelesi, kapılarımızın çalışır halde tutumak, Kanuni zorunluluk olan Enerji Kimlik Belgesinin alınması,Büro hizmetlerini bir üst seviyede tutmaya çalıştım.
      Ancak, Sitemiz için öncelikli olarak gördüğüm,
1-Sitemize kuyu açtırmak ve otomatik sulama işlemini başlatmak, Yeni bir bitki örtüsü ile peyzaj düzenlemesi yapmak.
2-Sitemiz içinde atıl durumda bulunan kilit taşlarının düzenleme ile trafik alanına kazandırmak (Otopark alanını genişletmek)
3-Sitemizin fiziki bölünmüşlüğünü ortadan kaldırarak, Site içinde yol düzenlemesi yapmak ve çoklu kapı sisteminden vazgeçerek, Güvenlik Elemanın çalıştığı, kontrollü kapı sistemine geçmek. Bu uygulamalar temenni ederimki oluşturacağımız yeni yönetim kurulunun birincil öncelikli çalışmaları olur.  09.05.2017
                                                                                                        En Derin Sayılarımla
                                                                                  
 
                                                                                                           Ferdai CANOĞLU
                                                                                                    Yönetim Kurulu Başkanı
 
 
 
 

×