ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Ana Sayfa  /  Duyurular

  BLOKLARA ENERJİ KİMLİK BELGESİNİN VERİLMESİ  5627 sayılı Enerji Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, İncievler Sitesi Yönetimi olarak, ADV Enerji Danışmanlık Şirketi ile yapılan sözleşme gereğince, 2 Mayıs 2017 tarihi itibariyle binalarda zorunluluk arz eden ENERJİ KİMLİK BELGESİ, bloklarımız adına alınmıştır.Bloklarımız adına çıkartılan ENERJİ KİMLİK BELGESİ, Bağımsız bölüm sayısı kadar çoğaltılarak, Kat Maliklerimize imza karşılığında,Yönetim Ofisinde verilecektir.Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ferdai CANOĞLU                                                                                  
                                                   Yönetim Kurulu Başkanı

×